Společnost Piskač a syn a.s. získala po dohodě s 3M možnost konvertovat brusné materiály s přesně tvarovaným zrnem CUBITRON II. V rámci ověřovacího procesu pro partnery 3M, konvertující tyto materiály, proběhla 5.12.2018 návštěva specialistů z centrály společnosti 3M, St. Paul z Minnesoty, USA. Naši výrobu navštívili pánové David G. Glover – manažer pro globální marketing a Rogério A. Goncalves – manažer pro globální konverting, v doprovodu zástupců 3M Česko, pánů Pavla Kruckého, Daniela Galandra a místopředsedy představenstva naší společnosti Víta Piskače. Před samotnou návštěvou byly vyrobeny vzorky brusných pásů, které byly úspěšně testovány v laboratořích 3M, St. Paul Minnesota, USA. Následná návštěva zástupců ověřila proces výroby brusných pásů a seznámila se s obchodní strategií naší společnosti. Dosud byla výroba pásů na zakázku z materiálů obsahujících přesně tvarované zrno CUBITRON II zajišťována pouze v závodech korporace 3M. S možností konvertování těchto špičkový brusných materiálů v České republice vzroste flexibilita v dodávání pro koncové zákazníky celého tzv. Central Regionu, který zahrnuje Česko, Slovensko a Maďarsko.

Zleva doprava: Pavel Krucký, Dan Galander, Vít Piskač, Rogério A. Goncalves, David G. Glover